Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Αγροτική Οδοποιΐα Δ.Ε. Φύλλου»

   Ενημερωθείτε για την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αγροτική Οδοποιΐα Δ.Ε. Φύλλου» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία: