Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού (Βρεφονηπιοκόμων / Μαγείρων) με σύμβαση εργασιάς ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (66ΜΛΟΛΝΡ-ΙΞΗ)

   Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προσωπικού (Βρεφονηπιοκόμων / Μαγείρων) με σύμβαση εργασιάς ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (66ΜΛΟΛΝΡ-ΙΞΗ) (ΣΟΧ1/2022) τριών (3) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Παλαμά, μπορούν να ενημερωθούν για την κατάταξή τους ανοίγοντας τα παρακάτω αρχεία: