Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για φαινόμενα πλημμυρών και χιονοπτώσεων-παγετών

Ενημερωθείτε για τα προτεινόμενα μέτρα προετοιμασίας και προστασίας από φαινόμενα πλημμυρών και χιονοπτώσεων-παγετών ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας: