Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Πίνακας κατάταξης (πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας Σχολικών Μονάδων)

   Διαβάστε τον πίνακα κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας Σχολικών Μονάδων δ. Παλαμά ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο: