Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

ΔΟΠΑΠΑΠ - Δελτίο Τύπου - ∆ράση «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής»

 

   Ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο Πρόγραµµα της ∆ράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», που αφορά στους Παιδικούς Σταθμούς, καθώς και στα Κ∆ΑΠ και Κ∆ΑΠΑµεΑ για το σχολικό έτος 2021-2022 (περίοδος υποβολής αιτήσεων, προϋποθέσεις, απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία εποκοινωννίας) ανοίγοντας το έγγραφο στον παρακάτω συνδέσμο: