Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Ανακοίνωση αναγγελίας ζημιών 18.07.2021

   Ενημερωθείτε σχετικά με την υποβολή Δήλωσης Ζημιάς προς ΕΛ.Γ.Α. για το χαλάζι-ανεμοθύελλα-βροχόπτωση της 18ης Ιουλίου 2021: