Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Ανακοίνωση της Π.Ε. Καρδίτσας για την υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών για την εξόφληση πληγέντων "Ιανού"

   Ενημερωθείτε σχετικά με την κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εξόφληση πληγέτντων από τη θεομηνία "Ιανός":