Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 22-4-2021

Ενημερωθείτε για την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της δημόσιας έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλαμά, καθώς για τα θέματα της ημερησίας διάταξης αυτής, κατεβάζοντας τη σχετική πρόσκληση κάνοντας κλικ εδώ.