Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ-11 της ΕΥΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών

   Ενημερωθείτε για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Παλαμά περί Ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ-11 της ΕΥΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο:

  1. Απόσπασμα τακτικής συνεδρίασης 52/2021 Ο.Ε. Δ. Παλαμά ( pdf)