Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων μηνών (4) μηνών

   Ο Δήμος Παλαμά ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) άτομα, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών ειδικότητας ΔΕ - Χειριστές Μηχανήματος Έργου (JCB-φορτωτή).

   Για περισσότερες πληροφοφορίες ανοίξτε το παρακάτω σχετικό αρχείο: