Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Προκήρυξη δημοπρασίας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Παλαμά

   Ενημερωθείτε για τη προκήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Παλαμά, ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Διακήρυξη (6Ζ32ΩΞΛ-5Ρ6) ( pdf)
  2. Περίληψη διακήρυξης (6ΜΥΨΩΞΛ-ΑΗ2) ( pdf)