Πρόσκληση διαβούλευσης (Β στάδιο) στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Παλαμά

Ημερομηνία δημοσίευσης: 09/02/2023

 

 

green fund

  

   Ο Δήμος Παλαμά προχωρά στην εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) κατ’ εφαρμογή του Ν. 4819/2021. Ως «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας προς τις βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις όλων των οικισμών του Δήμου Παλαμά.

   Για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, απευθυνόμαστε στους φορείς, τους κατοίκους και τις τοπικές κοινότητες του Δήμου μας για την ενεργή συμμετοχή στον σχεδιασμό.

  Παρακάτω θα βρείτε συνημμένα την πρόταση του ΣΑΠ Δήμου Παλαμά καθώς και το σύνολο των Γεωχωρικών Δεδομένων.

   Η υποβολή προτάσεων δύναται να γίνει με αποστολή στα email info@palamascity.gr ή και kapa.mele@gmail.com. Επίσης οποίος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει την πρόταση του εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου (υπόψη ομάδας εργασίας ΣΑΠ) και μέχρι την Παρασκευή 24/2/2023.

(Το σχέδιο χρηματοδοτείται μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

   Για να ενημερωθείτε λεπτομερέστερα σχετικά με την πρόσκληση διαβούλευσης στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Παλαμά, ανοίξτε το παρακάτω αρχείο: