Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Παλαμά»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 07/11/2021

 

   Ενημερωθείτε για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Παλαμά» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

 1. Διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
 2. Προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
 3. Προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ – ορθή επανάληψη ( pdf)
 4. Τεχνικές προδιαγραφές ( pdf)
 5. Τεχνική περιγραφή ( pdf)
 6. Προϋπολογισμός ( pdf)
 7. Τιμολόγιο ( pdf)
 8. Χρονοδιάγραμμα ( pdf)
 9. Ε.Σ. Υποχρεώσεων ( pdf)
 10. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ( pdf)
 11. ΕΕΕΣ – ESPD ( pdf)
 12. ΕΕΕΣ – ESPD ( zip – αποσυμπιέστε για το αρχείο XML)