Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Εργασίες αναβάθμισης εκθεσιακού χώρου για την λειτουργία ως κέντρο αγροτικής κληρονομιάς»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/11/2021

 

   Ενημερωθείτε για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Εργασίες αναβάθμισης εκθεσιακού χώρου για την λειτουργία ως κέντρο αγροτικής κληρονομιάς» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

 1. Διακήρυξη – Μελέτη – ΕΕΕΣ – ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
 2. Προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
 3. Τεχνικές προδιαγραφές ( pdf)
 4. Τεχνική περιγραφή ( pdf)
 5. Προϋπολογισμός ( pdf)
 6. Τιμολόγιο ( pdf)
 7. Χρονοδιάγραμμα ( pdf)
 8. Ε.Σ. Υποχρεώσεων ( pdf)
 9. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ( pdf)
 10. ΕΕΕΣ – ESPD ( pdf)
 11. ΕΕΕΣ – ESPD ( zip – αποσυμπιέστε για το αρχείο XML)
 12. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΠαράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών ( pdf)
 13. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών (ΚΗΜΔΗΣ) ( pdf)