Στοιχεία επικοινωνίας

   Για να μας στείλετε mail, συμπληρώστε μετά το τοπικό αναγνωριστικό (π.χ. ‘dimarxos’) την κατάληξη @palamascity.gr    Για να μας στείλετε mail, αντικαταστήστε την εικόνα με το σύμβολο @ (συνήθως Shift + 2) (11) Δημοτικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα