Κέντρο Κοινότητας

Βασική προτεραιοτήτα για το Δήμο Παλαμά αποτελεί η εκπόνηση και η υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, τα οποία περιλαμβάνουν ένα πλέγμα δράσεων, που αποσκοπούν στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αυξημένη ζήτηση για παροχές κοινωνικής προστασίας, εξαιτίας της δυσμενούς κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας, ο Δήμος Παλαμά, με σωστό προγραμματισμό και σωστή αξιοποίηση των […]

Διαβάστε περισσότερα