Ετήσιοι Προϋπολογισμοί

Προϋπολογισμός Εσόδων – Δαπανών 2023 Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών 2023 Προϋπολογισμός 2022 (Οικονομική Επιτροπή) Προϋπολογισμός Εσόδων – Δαπανών 2022 Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021 Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020 Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2024

Διαβάστε περισσότερα