Διαδικασία απευθείας ανάθεσης εργασίας «Εκτέλεση εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων» (2)

  Ενημερωθείτε για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ» ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)  

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία απευθείας ανάθεσης εργασίας «Εκτέλεση εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»

     Ενημερωθείτε για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ» ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)  

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου της παροχής υπηρεσίας «Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Παλαμά»

     Ενημερωθείτε για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου παροχής υπηρεσίας του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Παλαμά» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία: Διακήρυξη – Μελέτη – ΕΕΕΣ – ΚΗΜΔΗΣ ( pdf) Περίληψη προκήρυξης ΚΗΜΔΗΣ ( pdf) Έντυπο οικονομικής προσφοράς ΚΗΜΔΗΣ ( pdf) ΕΕΕΣ – ESPD […]

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου της παροχής υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου για την Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτρισμού Κοινοχρήστων χώρων με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Παλαμά»

     Ενημερωθείτε για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου παροχής υπηρεσίας του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου για την Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτρισμού Κοινοχρήστων χώρων με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Παλαμά» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία: Διακήρυξη – Μελέτη – ΕΕΕΣ – ΚΗΜΔΗΣ ( pdf) Περίληψη προκήρυξης ΚΗΜΔΗΣ ( pdf) Έντυπο οικονομικής προσφοράς […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην διαδικασία απευθείας ανάθεσης «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ»

    Ενημερωθείτε για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που κάνει ο Δήμος Παλαμά για συμμετοχή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ» ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διαδικασία απευθείας ανάθεσης «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ» ( pdf)  

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου Λυκείου Παλαμά

     Ενημερωθείτε για την προκήρυξη της Σχολική Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλαμά για το δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Λυκείου Παλαμά ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο: Προκήρυξη διαγωνισμού εκμίσθωση κυλικείου Λυκείου Παλαμά ( pdf)      

Διαβάστε περισσότερα