Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για την Διοίκηση, τις Υπηρεσίες Συντήρησης και Καθαριότητας και την Εξυπηρέτηση των Πολιτών του Δήμου Παλαμά – Προμήθεια φορτιστών για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα του Δήμου Παλαμά – Προμήθεια Net Metering Υβριδικής Μονάδας Ανεμογεννήτριας και Φωτοβολταϊκού

     Ενημερωθείτε για την προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «άνω των ορίων» για την σύναψη σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για την Διοίκηση, τις Υπηρεσίες Συντήρησης και Καθαριότητας και την Εξυπηρέτηση των Πολιτών του Δήμου Παλαμά – Προμήθεια φορτιστών για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα του Δήμου Παλαμά – Προμήθεια Net Metering Υβριδικής Μονάδας Ανεμογεννήτριας και […]

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Παλαμά και των Σχολικών Επιτροπών Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2024»

     Ενημερωθείτε για την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Παλαμά και των Σχολικών Επιτροπών Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2024», ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία: Προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ ( pdf) Διακήρυξη – Μελέτη – ΕΕΕΣ – ΚΗΜΔΗΣ ( pdf) ESPD – […]

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για την Διοίκηση, τις Υπηρεσίες Συντήρησης και Καθαριότητας και την Εξυπηρέτηση των Πολιτών του Δήμου Παλαμά – Προμήθεια φορτιστών για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα του Δήμου Παλαμά – Προμήθεια συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια και αιολική ενέργεια

     Ενημερωθείτε για την προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «άνω των ορίων» για την σύναψη σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για την Διοίκηση, τις Υπηρεσίες Συντήρησης και Καθαριότητας και την Εξυπηρέτηση των Πολιτών του Δήμου Παλαμά – Προμήθεια φορτιστών για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα του Δήμου Παλαμά – Προμήθεια συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή […]

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» (Προμήθεια δύο γεωργικών ελκυστήρων με συνοδευτικό εξοπλισμό)

     Ενημερωθείτε για την προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» (Προμήθεια δύο γεωργικών ελκυστήρων με συνοδευτικό εξοπλισμό), ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία: Περίληψη ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)  

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Επιχορήγηση Δήμου Παλαμά για την ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου στο Δ.Δ. Παλαμά»

     Ενημερωθείτε για την προκήρυξη διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Επιχορήγηση Δήμου Παλαμά για την ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου στο Δ.Δ. Παλαμά», ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία: Περίληψη Διακήρυξης ( pdf)  

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» (Προμήθεια δύο γεωργικών ελκυστήρων με συνοδευτικό εξοπλισμό)

     Ενημερωθείτε για την προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» (Προμήθεια δύο γεωργικών ελκυστήρων με συνοδευτικό εξοπλισμό), ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία: Διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ ( pdf) Περίληψη ΚΗΜΔΗΣ ( pdf) ΕΕΕΣ – ESPD ( pdf) ΕΕΕΣ – ESPD ( zip – […]

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού»

     Ενημερωθείτε για την προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» (Προμήθεια δύο γεωργικών ελκυστήρων με συνοδευτικό εξοπλισμό), ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία: Διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ ( pdf) Περίληψη ΚΗΜΔΗΣ ( pdf) ΕΕΕΣ – ESPD ( pdf) ΕΕΕΣ – ESPD ( zip – […]

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Παλαμά, των νομικών του προσώπων ΔΗΚΕΠΑ, ΔΟΠΑΠΑΠ και των Σχολικών Επιτροπών Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2023»

     Ενημερωθείτε για την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Παλαμά, των νομικών του προσώπων ΔΗΚΕΠΑ, ΔΟΠΑΠΑΠ και των Σχολικών Επιτροπών Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2023», ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία: Διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ ( pdf) Προκήρυξη ( pdf)  

Διαβάστε περισσότερα