Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση πρόχειρης σταυλικής εγκαταστάσεως στην Κοινότητα Προαστίου του Δήμου Παλαμά

     Ενημερωθείτε για τη προκήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση πρόχειρης σταυλικής εγκαταστάσεως στην Κοινότητα Προαστίου του Δήμου Παλαμά ανοίγοντας το παρακάτω σχετικά αρχεία: Διακήρυξη (6ΘΥΧΩΞΛ-203) ( pdf) Περίληψη διακήρυξης (94ΥΖΩΞΛ-ΕΡΗ) ( pdf)  

Διαβάστε περισσότερα

Δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο πάρκο Αστέριον

     Ενημερωθείτε για τη προκήρυξη δημοπρασίας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο πάρκο Αστέριον Κοινότητας Παλαμά ανοίγοντας το παρακάτω σχετικά αρχεία: Διακήρυξη (ΨΝΘΟΩΞΛ-Λ5Ο) ( pdf) Περίληψη διακήρυξης (6Α9ΕΩΞΛ-ΕΕ4) ( pdf)  

Διαβάστε περισσότερα

Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση πρόχειρης σταυλικής εγκαταστάσεως στην Κοινότητα Μάρκου του Δήμου Παλαμά

     Ενημερωθείτε για τη προκήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση πρόχειρης σταυλικής εγκαταστάσεως στην Κοινότητα Μάρκου του Δήμου Παλαμά ανοίγοντας το παρακάτω σχετικά αρχεία: Διακήρυξη ( pdf) Περίληψη διακήρυξης ( pdf)  

Διαβάστε περισσότερα

Δημοπρασία για την εκμίσθωση εμβαδού 1,44τ.μ. σε Κοινόχρηστο τεμάχιο Δημοτικής έκτασης του Αγροκτήματος Ιτέας για την εγκατάσταση pillar

     Ενημερωθείτε για τη προκήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση εμβαδού 1,44τ.μ. σε Κοινόχρηστο τεμάχιο Δημοτικής έκτασης του Αγροκτήματος Ιτέας για την εγκατάσταση pillar ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία: Διακήρυξη (ΨΕΠΡΩΞΛ-8ΓΠ) ( pdf) Περίληψη διακήρυξης (6Φ8ΗΩΞΛ-ΘΥΛ) ( pdf)  

Διαβάστε περισσότερα

Απαναληπτική διαδικασία εκμίσθωσης Δημοτικου καταστήματος στο Πάρκο Αστέριον της Δημοτικής Κοινότητας Παλαμά

     Ενημερωθείτε για τη προκήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Πάρκο Αστέριον της Δημοτικής Κοινότητας Παλαμά ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία: Διακήρυξη (9ΘΕ4ΩΞΛ-2ΒΠ) ( pdf) Περίληψη διακήρυξης (ορθή επανάληψη) (65ΕΡΩΞΛ-ΛΩΘ) ( pdf)  

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη δημοπρασίας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής για την εκμίσθωση Δημοτικου καταστήματος στο Πάρκο Αστέριον της Δημοτικής Κοινότητας Παλαμά

     Ενημερωθείτε για τη προκήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Πάρκο Αστέριον της Δημοτικής Κοινότητας Παλαμά ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία: Διακήρυξη (9ΘΕ4ΩΞΛ-2ΒΠ) ( pdf) Περίληψη διακήρυξης (ΨΗΧΕΩΞΛ-ΟΘ6) ( pdf)  

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική δημοπρασία επανεκμίσθωσης δημοτικών αγρών στις Δημοτικές Ενότητες Παλαμά, Φύλλου και Σελλάνων, του Δήμου Παλαμά

    Ενημερωθείτε για τη διακήρυξη δημοπρασίας για την επανεκμίσθωση δημοτικών αγρών στις Δ.Ε. Παλαμά, Σελλάνων και Φύλλου, του Δήμου Παλαμά ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο: Περίληψη διακήρυξης (ΨΧΘΕΩΞΛ-Κ5Κ) ( pdf)  

Διαβάστε περισσότερα

Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Παλαμά

     Ενημερωθείτε για τη προκήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων (καταλύματα ζώων) στις Κοινότητες Παλαμά και Προαστίου του Δήμου Παλαμά ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο: Διακήρυξη (ΨΜΨ2ΩΞΛ-ΘΚ3) ( pdf) Περίληψη διακήρυξης (6ΦΕΩΩΞΛ-1ΥΩ) ( pdf)  

Διαβάστε περισσότερα