Απόφαση Δημάρχου ορισμού Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

     Με απόφαση Δημάρχου ορίστηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Καρακώστας Δημήτριος του Σπυρίδωνα, για το χρονικό διάστημα από 01-02-2021 έως 30-06-2022, ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών, Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Προγραμματισμού και Διαφάνειας, Εξυπηρέτησης του Δημότη, Αθλητισμού Νέας Γενιάς και Αθλητικών Έργων και του μεταβιβάστκαν οι σχετικές αρμοδιότητες.    Για περισσότερες πληροφορίες […]

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Παλαμά

   Με αποφάσεις Δημάρχου ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Παλαμά και μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες σε αυτούς για τη νέα δημοτική περίοδο, που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2023 (αρ. 9, παρ. 4 του ν. 3852/2010, ως αντικαταστάθηκε με το αρ. 6 του ν. 4555/2018),  ως εξής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος, […]

Διαβάστε περισσότερα