1ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια

Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/06/2024

 

Ενημερωθείτε σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας βαμβακοκαλλιεργειών που προτείνουν η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΕ Καρδίτσας και το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου στο πλαίσιο του Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της χώρας ανοίγοντας το σχετικό παρακάτω έγγραφο:

  1. 1ο δελτίο βαμβακοκαλλιέργειας ( pdf)