Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Σελίδα υπό κατασκευή

  • Αιτήματα
  • Ηλεκτρονικές Πληρωμές