Χρήση γεωργικών φαρμάκων εντός οικισμών και λοιπών ειδικών περιοχών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 09/04/2024

 

Ενημερωθείτε σχετικά με τη διάθεση και χρήση γεωργικών φαρμάκων, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του Νόμου 4036/2012 και τις οδηγίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την ελαχιστοποίηση ή απαγόρευση της χρήσης γεωργικών φαρμάκων εντός οικισμών και λοιπών ειδικών περιοχών, ανοίγοντας τo παρακάτω σχετικό αρχείο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας: