Υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2024

Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/04/2024

 

Ενημεθείτε για τη διαδικασία (ημερομηνίες, κριτίρια αξιολόγησης) υποβολής αίτησης απόκτησης άδειας νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2024 ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας: