Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαμά

   Με την αρ. απόφ. 70/2011 (ΦΕΚ 946 - Τεύχος Β) «Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλαμά σε ένα Ν.Π.Δ.Δ.», συγχωνεύτηκαν οι σχολικές επιτροπές των Δημοτικών Ενοτήτων Παλαμά, Σελλάνων και Φύλλου μια νεοσυσταθείσα ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. σχολική επιτροπή με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαμά».

Διοικητικό Συμβούλιο Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαμά

Με την με αρ. 14/2024 Απόφαση της με αρ. 2/2024 συνεδριάσεως (ΑΔΑ: ΨΓΠΖΩΞΛ-ΚΩΜ) του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαμά».

Διοικητικό Συμβούλιο Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαμά (Τακτικά Μέλη) (ανά ιδιότητα και αλφαβητικά)

#ΕπίθετοΌνομαΙδιότητα
1ΓιαννάκοςΒασίλειοςΠλειοψηφίας
2ΝταβατζίκοςΑθανάσιοςΠλειοψηφίας
3ΠαλάσκαςΠαναγιώτηςΠλειοψηφίας
4ΠαπαμαργαρίτηςΔημήτριοςΠλειοψηφίας
5ΠαπαντίναςΚωνσταντίνοςΠλειοψηφίας
6ΚρικώνηΑθανασίαΜειοψηφίας
7ΜακρήςΗλίαςΜειοψηφίας
8ΚατήςΧρήστοςΔιευθυντής Σχολικής Μονάδας
9ΜαγαλιόςΧρήστοςΔιευθυντής Σχολικής Μονάδας
10ΛωρίδαΒασιλικήΕκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων
11ΛιάχανουΒασιλικήΝηπιαγωγός

Διοικητικό Συμβούλιο Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαμά (Αναπληρωματικά Μέλη) (ανά ιδιότητα και αλφαβητικά)

#ΕπίθετοΌνομαΙδιότητα
1ΚουτσιώραςΧαράλαμποςΠλειοψηφίας
2ΛιάχανοςΗλίαςΠλειοψηφίας
3ΛόιαςΕυάγγελοςΠλειοψηφίας
4ΣωτηρόπουλοςΔημήτριοςΠλειοψηφίας
5ΧαντζιάραςΦίλιπποςΠλειοψηφίας
6ΚαραΐσκουΦωτεινήΜειοψηφίας
7ΞένοςΧρήστοςΜειοψηφίας
8ΖαγανάςΚωνσταντίνοςΔιευθυντής Σχολικής Μονάδας
9ΜυλωνάΑικατερίνηΔιευθυντής Σχολικής Μονάδας
10ΚαρακώσταςΑθανάσιοςΕκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων
11ΠαπαδοπούλουΓλυκερίαΝηπιαγωγός
Αρμοδιότητες Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

   Σύμφωνα με την αρ. απόφ. 70/2011 (ΦΕΚ 946 - Τεύχος Β) «Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλαμά σε ένα Ν.Π.Δ.Δ.», σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.