Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Παλαμά

 SFHO logo

 

   Στα πλαίσια προώθησης των καθαρών μορφών ενέργειας στον τομέα των μετακινήσεων, ο Δήμος Παλαμά προβαίνει στην ανάπτυξη Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται με στόχο την αποτελεσματικότερη τοποθέτηση υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις και τις προτιμήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου. Το παρόν σχέδιο χρηματοδοτείται μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” του Πράσινου Ταμείου.

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανοίξετε το παρακάτω σχετικό έγγραφο:

   Ο Δήμος Παλαμά είχε προσκαλέσει όσους ενδιαφέρονται να αφιερώσουν λίγο χρόνο και να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο, προκειμένου να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο σχετικά με το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων:

   Επιπλέον, είχε αναρτηθεί στο ΤΕΕ η σχετική προκήρυξη της μελέτης.