Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ-11 της ΕΥΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/03/2021

 

   Ενημερωθείτε για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Παλαμά περί Ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ-11 της ΕΥΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο:

  1. Απόσπασμα τακτικής συνεδρίασης 52/2021 Ο.Ε. Δ. Παλαμά ( pdf)