Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού κατεπειγουσών αναγκών Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/07/2020

 

   Ενημερωθείτε για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Παλαμά περί λήψης απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού κατεπειγουσών αναγκών Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο:

  1. Απόσπασμα τακτικής συνεδρίασης 188/2020 Ο.Ε. Δ. Παλαμά ( pdf)