Ρύθμιση οφειλών στο Δήμο Παλαμά

   Ο Δήμος Παλαμά εφιστά την προσοχή των δημοτών, καθώς αυτή την περίοδο και μέχρι τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου που ολοκληρώνεται η σχετική προθεσμία, οι οφειλέτες του Δήμου Παλαμά μπορούν να προβούν σε συμφέρουσα ρύθμιση των οφειλών τους μέχρι 100 δόσεις και παράλληλη διαγραφή του συνόλου ή μέρους προσαυξήσεων που έχουν επιβληθεί, ανάλογα με τη ρύθμιση.

   Καλούμε τους δημότες που έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το Δήμο μας, να προσέλθουν στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος (στον Παλαμά) άμεσα και εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας που ολοκληρώνεται η διαδικασία της ευνοϊκής ρύθμισης. Στόχος μας είναι η ενημέρωση και η άμεση ανταπόκριση των οφειλετών ώστε να αποφευχθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο συνέπειες. Θα πρέπει οι δημότες – οφειλέτες του Δήμου να γνωρίζουν πως με βάση τη σχετική νομοθεσία, η οποία θα εφαρμοστεί άμεσα, ο Δήμος θα προχωρήσει σε άμεσες ενέργειες κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).

 

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών,

Φούντα Ουρανία