Πρόσληψη είκοσι οκτώ (28) ατόμων στο Δήμο Παλαμά ως Υδρονομείς Άρδευσης για την αρδευτική περίοδο από 01-04-2022 έως 31-08-2022

   Ενημερωθείτε για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης (τόπος και χρόνος υποβολής αιτήσεων, θέσεις, απαραίτητα προσόντα, δικαιολογητικά, αρμοδιότητες, στοιχεία επικοινωνίας) είκοσι οκτώ (28) ατόμων στο Δήμο Παλαμά ως υδρονομείς ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο: