Πρόσκληση υποβολής δήλωσης ζημίας προς ΕΛΓΑ

   Ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία (καταληκτική ημερομηνία, δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας) υποβολής δήλωσης ζημίας που προκλήθηκε από την πλημμύρα της 12ης Ιανουαρίου 2022 ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο: