Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 20/05/2024

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/05/2024

 

Ενημερωθείτε για τα θέματα ημερησίας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παλαμά κατεβάζοντας τα παρακάτω σχετικά έγγραφα: