Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 14/05/2024

Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/05/2024

 

Ενημερωθείτε για τα θέματα ημερησίας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παλαμά κατεβάζοντας τα παρακάτω σχετικά έγγραφα: