Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κτήσης άδειας Ε.Δ.Χ. (Π.Ε. Τρικάλων)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/06/2024

 

Ενημερωθείτε σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κτήσης άδειας Ε.Δ.Χ. της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (προθεσμίες, προϋποθέσεις συμμετοχής, δικαιολογητικά, διαδικασία, στοιχεία επικοινωνίας και ενημέρωσης) ανοίγοντας τα σχετικά παρακάτω έγγραφα:

  1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κτήσης άδειας Ε.Δ.Χ. (Π.Ε. Τρικάλων) ( pdf)
  2. Διοικητικές μονάδες Ε.Δ.Χ. Π.Ε. Τρικάλων (απόφαση Π.Σ. 2012) ( pdf)