Πρόσκληση διαβούλευσης στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Παλαμά

Ημερομηνία δημοσίευσης: 08/12/2022

 

green fund

  

   Ο Δήμος Παλαμά προχωρά στην εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) κατ’ εφαρμογή του Ν. 4819/2021. Ως «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας προς τις βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις όλων των οικισμών του Δήμου Παλαμά.

   Για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, απευθυνόμαστε στους φορείς, τους κατοίκους και τις τοπικές κοινότητες του Δήμου μας για την ενεργή συμμετοχή στον σχεδιασμό.

   Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο για την συμπλήρωση ερωτηματολογίου και την υποβολή προτάσεων που θα αφορούν την εξασφάλιση της προσβασιμότητας (α) στους υπαίθριους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους (π.χ. πεζοδρόμια, πλατείες, χώροι πρασίνου, παιδικές χαρές, αθλητικοί χώροι κλπ) και (β) στα δημόσια κτίρια ή τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις και τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα (π.χ. κοινοτικά γραφεία, αγροτικά ιατρεία, σχολεία, πολιτιστικοί χώροι κλπ).

   Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 5 λεπτά και οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εκπόνηση του ΣΑΠ. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ερωτηματολόγιο ΣΑΠ Δήμου Παλαμά

   Η υποβολή προτάσεων δύναται να γίνει και γραπτώς στο πρωτόκολλο του Δήμου (υπόψη ομάδας εργασίας ΣΑΠ) και μέχρι την Παρασκευή 23/12/2022.

(Το σχέδιο χρηματοδοτείται μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

   Για να ενημερωθείτε λεπτομερέστερα σχετικά με την πρόσκληση διαβούλευσης στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Παλαμά, ανοίξτε το παρακάτω αρχείο: