Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

 

   Για να ενημερωθείτε σχετικά με την πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα, ανοίξτε το παρακάτω σχετικό αρχείου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας. Το έγγραφο περιέχει πληροφορίες σχετικά με πιθανές παθολογικές καταστάσεις από υψηλές θερμοκρασίες και οδηγίες αντιμετώπισης τους, ποιες περιπτώσεις κινδυνεύουν από τις υψηλές θερμοκρασίες, γενικές οδηγίες προφύλαξης καθώς και ενημέρωση για την περίπτωση που υψηλές θερμοκρασίες συνδυάζονται και με φαινόμενα αυξημένων επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.