Προκήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση πρόχειρης σταβλικής εγκατάστασης στο Συνοικισμό Ηλιά της Κοινότητας Ιτέας του Δήμου Παλαμά

   Ενημερωθείτε για τη προκήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση πρόχειρης σταβλικής εγκατάστασης στο Συνοικισμό Ηλιά της Κοινότητας Ιτέας του Δήμου Παλαμά ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο: