Προκήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση πρόχειρης σταβλικής εγκατάστασης στο Συνοικισμό Κόρδας της Κοινότητας Μαραθέας του Δήμου Παλαμά

   Ενημερωθείτε για τη προκήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση πρόχειρης σταβλικής εγκατάστασης στο Συνοικισμό Κόρδας της Κοινότητας Μαραθέας του Δήμου Παλαμά ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο: