Προκήρυξη διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Επιχορήγηση Δήμου Παλαμά για την ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου στο Δ.Δ. Παλαμά»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 07/07/2023

 

   Ενημερωθείτε για την προκήρυξη διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Επιχορήγηση Δήμου Παλαμά για την ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου στο Δ.Δ. Παλαμά», ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Περίληψη Διακήρυξης ( pdf)