Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου Λυκείου Παλαμά

Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/01/2020

 

   Ενημερωθείτε για την προκήρυξη της Σχολική Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλαμά για το δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Λυκείου Παλαμά ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο: