Προκήρυξη δημοπρασίας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων στη Δ.Κ. και σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Παλαμά

   Ενημερωθείτε για τη προκήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων στη Δ.Κ. Παλαμά και σε Τοπικές Κοινότητες (Βλοχός, Μάρκο και Μεταμόρφωση) του Δήμου Παλαμά, ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Διακήρυξη (ΩΣΑ1ΩΞΛ-Ε59) ( pdf)
  2. Περίληψη διακήρυξης (ΩΜΔ1ΩΞΛ-Θ5Η) ( pdf)