Προκήρυξη δημοπρασίας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής για την εκμίσθωση Δημοτικου καταστήματος στο Πάρκο Αστέριον της Δημοτικής Κοινότητας Παλαμά

Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/01/2023

 

   Ενημερωθείτε για τη προκήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Πάρκο Αστέριον της Δημοτικής Κοινότητας Παλαμά ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία: