Προκήρυξη δημοπρασίας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για την εγκατάσταση PILLAR

   Ενημερωθείτε για τη προκήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση εμβαδού 2,00τ.μ. απο το υπ’ αριθμ. 33 Κοινόχρηστο τεμάχιο Δημοτικής έκτασης του Αγροκτήματος Ιτέας του Δήμου Παλαμά ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Διακήρυξη (6ΘΑ6ΩΞΛ-9Φ7) ( pdf)
  2. Περίληψη διακήρυξης (Ψ42ΗΩΞΛ-19Χ) ( pdf)