Προκήρυξη δημοπρασίας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών στις Δ.Ε. Παλαμά, Φύλλου και Σελλάνων του Δ. Παλαμά

   Ενημερωθείτε για τη προκήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών στις Δ.Ε. Παλαμά, Σελλάνων και Φύλλου του Δήμου Παλαμά ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Διακήρυξη (ΩΞΨΟΩΞΛ-Β12) ( pdf)
  2. Περίληψη διακήρυξης (6Σ79ΩΞΛ-2ΓΥ) ( pdf)