Προκήρυξη δημοπρασίας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών στις Δημοτικές Ενότητες Παλαμά, Φύλλου και Σελλάνων του Δήμου Παλαμά

   Ενημερωθείτε για τη προκήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών στις Δ.Ε. Παλαμά, Σελλάνων και Φύλλου του Δήμου Παλαμά ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Διακήρυξη (ΩΙΔΦΩΞΛ-3ΘΙ) ( pdf)
  2. Περίληψη διακήρυξης (Ω1ΣΣΩΞΛ-ΣΨΕ) ( pdf)
  3. Δικαιολογητικά δημοπρασίας ( pdf)