Προκήρυξη δημοπρασίας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών στις Δ.Ε. Παλαμά, Φύλλου και Σελλάνων του Δήμου Παλαμά

   Ενημερωθείτε για τη προκήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών στις Δ.Ε. Παλαμά, Σελλάνων και Φύλλου του Δήμου Παλαμά ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Διακήρυξη (ΩΙΔΦΩΞΛ-3ΘΙ) ( pdf)
  2. Περίληψη διακήρυξης (Ψ9Φ2ΩΞΛ-Χ5Φ) ( pdf)
  3. Δικαιολογητικά δημοπρασίας ( pdf)