Προκήρυξη δημοπρασίας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης της Κοινότητας Πετρίνου του Δήμου Παλαμά

   Ενημερωθείτε για τη προκήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης 2,00 τ.μ. στη θέση «ΜΑΓΛΑΚΙΑ», αριθμ. τεμαχίου 150, εντός Κτηματικής Περιοχής της Κοινότητας Πετρίνου του Δήμου Παλαμά για την εγκατάσταση pillar, ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Διακήρυξη (Ψ0Χ8ΩΞΛ-Ε0Η) ( pdf)
  2. Περίληψη διακήρυξης (9ΠΤΚΩΞΛ-ΘΡ5) ( pdf)