Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Παλαμά, των νομικών του προσώπων ΔΗΚΕΠΑ, ΔΟΠΑΠΑΠ και των Σχολικών Επιτροπών»

   Ενημερωθείτε για την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Παλαμά, των νομικών του προσώπων ΔΗΚΕΠΑ, ΔΟΠΑΠΑΠ και των Σχολικών Επιτροπών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 245.297,80€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
  2. Προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
  3. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ( docx)
  4. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ( odt)