Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Παλαμά και των Σχολικών Επιτροπών Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2024»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/01/2024

 

   Ενημερωθείτε για την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Παλαμά και των Σχολικών Επιτροπών Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2024», ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
  2. Διακήρυξη – Μελέτη – ΕΕΕΣ – ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
  3. ESPD – ΕΕΕΣ ( pdf)